fbpx

Tag Archives: โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ สามารถหายขาดได้ไหม

โรคเก๊าท์

       โรคเก๊าท์ เมื่อเป็นแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหม? เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ เพราะภาพลักษณ์ของโรคนี้ คือ ใครเป็นแล้วจะต้องทุกข์ทรมาน ต้องอยู่กับอาการปวดๆ หายๆ ไปตลอดชีวิต แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์พัฒนาไปไกลมากแล้ว สามารถครอบคลุมถึงการรักษาโรคเก๊าท์หรือไม่  มาดูกัน ระยะของโรคเก๊าท์ อาการของโรคเก๊าท์นั้น แม้ว่ากว่าจะรู้จะมีอาการปวดข้อแบบฉับพลัน แต่อาการโดยรวมก็ยังมีระยะเติบโตของโรค ซึ่งแบ่งเป็นระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นช่วงที่ไม่มีอาการแสดงให้เห็น ต้องตรวจเลือดเท่านั้น จึงจะรู้ว่ามีกรดยูริคในเลือดสูงเกินมาตรฐานแล้ว นั่นคือเบื้องต้นของโรคเก๊าท์ ซึ่งโอกาสมักเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ระยะที่ 2 เริ่มเห็นอาการโรคเก๊าท์แสดงออกชัดเจน เพราะข้อจะบวมและปวดรุนแรงจากการอักเสบเฉียบพลัน ในระยะนี้ สามารถรักษาให้หายสนิทได้ ใช้เวลาเพียง 1-3 วันเท่านั้น แม้ปล่อยให้หายเองก็เป็นได้เช่นกัน แต่ต้องรอถึง 4-6 วัน ระยะที่ 3 คือ แม้เคยรักษาโรคเก๊าท์หายแล้ว แต่ไม่ได้หายขาด มีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก บางคนเป็นๆ หายๆ อาจมีอาการกำเริบทุกปี ปีละครั้งหรือสองครั้ง และอาจมีอาการกลับมาถี่มากขึ้น เป็นปีละ 4-5 ครั้ง ระยะที่ 4 […]

ปวดบวมที่ข้อเท้าเสี่ยงเป็นโรคเก๊าท์หรือไม่?

โรคเก๊าท์

อาการปวดบวมที่ข้อเท้า เกิดจากหลายสาเหตุ และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ต้องเร่งหาสาเหตุและแก้ไขแบบด่วน เพื่อไม่ให้อาการรุกลามมากขึ้น เพราะเท้าเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะหากเกิดจากโรคเก๊าท์ แต่จะทราบได้อย่างไรว่าอาการปวดบวมที่ข้อเท้าที่เป็นอยู่นั้นมาจากโรคเก๊าท์หรือไม่ ลองมาดูกัน อาการปวดข้อเท้าโรคเก๊าท์เกิดจากอะไร อาการปวดข้อเท้าที่เกิดจากโรคเก๊าท์นั้น เป็นอาการข้ออักเสบอย่างหนึ่ง หากเป็นการอักเสบที่มาเกิดการสะสมของกรดยูริกในเลือดมากเกินไป การสะสมของยูริกต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้น ทำให้เกิดผลึกเกาะอยู่ตามข้อต่อ ผลึกที่สะสมนั่นเองคือต้นเหตุทำให้เกิดอักเสบ บวมแดง แต่ต้องทราบก่อนว่า การเกิดขึ้นของยูริกในร่างกายเรานั้น เกิดขึ้นจาก ร่างกายของเราสร้างขึ้นเอง กล่าวคือ ยูริกประมาณ80 % ที่มีนั้นเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเอง การรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง เป็นอีก20 % ที่ทำให้มียูริกสะสมในร่างกายมากจนร่างกายขับออกไม่หมด ก่อให้เกิดสะสมบริเวณกระดูกและข้อต่างๆ เมื่อสะสมจนเกิดเป็นผลึกเกาะตามข้อ บวมอักเสบ เป็นเหตุของโรคเก๊าท์ดังกล่าว อาการปวดบวมที่ข้อเท้าสงสัยว่าเป็นโรคเก๊าท์หรือไม่ หากมีอาการปวดบวมที่ข้อเท้า ต้องดูก่อนว่า มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ เกิดอุบัติเหตุที่กระทบกับข้อเท้าก่อนหรือไม่ ถ้าใช่ก็ไม่ใช่โรคเก๊าท์ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง ต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือไม่ ถ้าใช่ ก็มีแนวโน้มว่า อาการปวดบวมข้อเท้านั้น อาจเกิดจากโรคเก๊าท์ พิจารณาจากอาการปวด เพราะปวดเก๊าท์จะมีอาการคือ ปวดบวม ปวดร้อน และอักเสบจนมีสีแดง เป็นการปวดแบบฉับพลัน ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า มีอาการรุนแรง ภายใน 24 ชั่วโมง   […]

โรคเก๊าท์ มีโอกาสไตวาย หรือไม่ ?

      โดยทั่วไปแล้ว โรคไต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเก๊าท์ แต่อย่างไรก็ตาม โรคเก๊าท์ ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคไตได้เช่นกัน เพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการกรองกรดยูริค โรคทั้งสองนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกัน       1 ใน 10 ของผู้ที่เป็นโรคไต จะเป็นโรคเก๊าท์ด้วย ในขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคเก๊าท์ก็มีโอกาสเป็นโรคไตมากขึ้น และผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ แต่ไม่ควบคุมให้เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อไต ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น และอาจจะนำไปสู่อาการไตวาย และอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้อีก โรคไต นำไปสู่การเป็นโรคเก๊าท์       ผู้ที่เป็นโรคไตนั้น การทำงานของไตจะไม่ดีเท่ากับคนปกติ ไตจะไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้ดีพอ กรดยูริคก็นับว่าเป็นของเสียที่มีอยู่ในเลือด แต่เมื่อไตทำงานได้ไม่เต็มที่ก็ไม่สามารถกรองกรดยูริคออกไปได้เท่าที่ควร เมื่อร่างกายมีกรดยูริคสะสมอยู่มากเป็นเวลานาน ก็จตะเกิดเป็นโรคเก๊าท์ขึ้น       ผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ในระยะแรกนั้น ส่วนมากจะไม่รู้ตัว แต่เมื่อเป็นขึ้นมา นั่นก็นับเป็นสัณญาณเตือนของการเป็นโรคไตด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการักษา โรคเก๊าท์ นำไปสู่การเป็นโรคไตวายได้       เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มแพทย์และผู้เเชี่ยวชาญว่า […]

โรคเก๊าท์เกิดขึ้นได้อย่างไร

         โรคเก๊าท์ เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานกับอาการปวดข้อ เพราะเมื่อร่างกายของเรามีปริมาณกรดยูริคมากเกินไป กรดเหล่านั้นก็จะไปจับตัวกันเป็นผลึกตามข้อต่อของร่างกาย ทั้งข้อต่อเล็กอย่างข้อนิ้วเท้า นิ้วมือ และข้อต่อส่วนอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดอาการบวม อักเสบ ผู้ป่วยจะเจ็บปวด อาการแบบนี้เรียกว่า โรคเก๊าท์กำเริบ ทำให้ต้องรับการรักษา ทั้งด้วยการใช้ยา การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร และการดำเนินชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่ออาการของโรคกำเริบ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมตามข้อ ซึ่งแน่นอนว่า อาจจะมากกว่าหนึ่งจุด ส่วนมากผู้ป่วยโรคเก๊าท์ จะมีอาการที่ข้อต่อนิ้วโป้งเท้า และที่อื่น ๆ อีก ได้แก่ เข่า ข้อเท้า เท้่า มือ เอว และข้อศอก โรคเก๊าท์กำเริบสามารถเกิดกับใครได้บ้าง          แน่นอนว่า โรคเก๊าท์นี้ สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ในผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้เร็วกว่าผู้หญิง โดยมักจะเกิดกับผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน และผู้ชายก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงมากถึง 3 เท่า เพราะผู้ชายจะมีระดับกรดยูริคในร่างกายสูง แต่ผู้หญิงนั้นระดับกรดยูริคจะสูงขึ้นเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือน         นอกจากนี้ […]

ทำอย่างไรไม่ให้อาการของโรคเก๊าท์กำเริบ

ทำอย่างไรไม่ให้อาการของโรคเก๊าท์กำเริบ

          ปัจจุบันนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องทุกข์ทรมาณกับความเจ็บปวดด้วยโรคเก๊าท์ แต่ในสมัยก่อนนั้น เคยมีผู้เรียกโรคเก๊าท์ว่าเป็น disease of king เป็นการเปรียบเปรยว่า เป็นโรคของกลุ่มคนที่กินดีอยู่ดีมากเกินไป ทุกวันนี้ คนเรากินดีอยู่ดีกันมากขึ้น โรคเก๊าท์ก็มากขึ้นตามไปด้วย          อาการของโรคเก๊าท์ เกิดขึ้นเมื่อกรดยูริค ซึ่งเป็นสารเคมีในร่างกายของเรา มีปริมาณมากเกินไป และไปจับตัวกันบริเวณข้อต่อของร่างกาย เมื่อมากเกินไป ก็เกิดการอักเสบ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดตามข้อ บางครั้งก็มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีอาการคล้าย ๆ กับไข้หวัด           ในปี 2012 ARC หรือ American College of Rueumatology ได้กล่าวถึงแนวทางในการป้องกันและดูแลโรคเก๊าท์ว่า ผู้ที่มีความเสี่ยง ควรทราบถึงกุญแจสำคัญในการควบคุมโรคคือ ต้องรักษาระดับกรดยูริคไว้ไม่ให้เกิน 6.0 mg/dL ยิ่งผู้ป่วยรายใด มีอาการของโรคกำเริบขึ้นบ่อย […]

ควบคุมอาหารอย่างไรเมื่อเป็นเก๊าท์

ควบคุมอาหารอย่างไรเมื่อเป็นเก๊าท์

      โรคเก๊าท์ เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโรคแสดงอาการออกมา แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่า เมื่ออาการของโรคสงบ แปลว่าโรคนั้นได้หายไปแล้ว ตรงกันข้าม โรคยังคงอยู่ แต่ไม่แสดงอาการเท่านั้น ผู้ป่วยโรคนี้ จึงต้องดูแลสุขภาพ เพื่อควบคุมไม่ให้อาการกำเริบ ทั้งการรับประทานยา การดำเนินชีวิต และการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม โดยได้มีการศึกษาพบว่า การปรับพฤติกรรม โดยเฉพาะการรับเลือกประทานอาหาร สามารถช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคเก๊าท์ดีขึ้น       การเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเก๊าท์โรคเก๊าท์เกิดจากมีระดับของกรดยูริคในเลือกมากเกินไป ยูริกที่มากเกินไปนี้จะไปจะไปก่อตัวที่บริเวณข้อต่อของร่างกาย แล้วทำให้เกิดอาการอักเสบ ดังนั้น การลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริค จึงเป็นสิ่งสำคัญ อาหารที่มีปริมาณกรดยูริคสูง ได้แก่ สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ อาหารทะเลอย่างเช่นปลา ปู หอย  เนื้อสัตว์ที่มีไขมันมาก แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเหล้า เบียร์ อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เช่นน้ำอัดลม        อาหารที่มีกรดยูริคสูงเหล่านี้ ไม่ถึงกับห้ามรับประทาน แต่จะเป็นการดีหากสามารถจำกัดปริมาณได้ อีกทั้งอาหารบางอย่าง ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ป่วยบางคนรับประทานเข้าไป ทำให้อาการกำเริบ […]

โรคเก๊าท์ เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

 เก๊าท์ คืออะไร             โรคทางกระดูกในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายโรค เพราะคนไทยบางส่วนยังไม่ได้สนใจที่จะรักษาสุขภาพของตัวเองนัก อาจจะเพราะไม่มีเวลา หรืออาจจะเพราะความเคยชินบางอย่าง ทำให้ไม่ได้สนใจ หรือใส่ใจที่จะเริ่มดูแลตัวเองเท่าไหร่นัก จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะวัยไหน เริ่มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกันแล้ว แม้แต่วัยรุ่นเองก็เริ่มที่จะมีอาการปวดหลังหรืออาการต่าง ๆ            โดยในวันนี้ เราจะขอนำเสนอ โรคที่หลาย ๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อ แต่ไม่ได้สนใจ ไม่ได้ใส่ใจมันซักเท่าไหร่ โดยโรคนี้เป็นโรคยอดฮิตของคนไทยหลาย ๆ คน โรคเก๊าท์ โรคเก๊าท์ คืออะไร            โรคเก๊าท์ คือโรคทางกระดูกชนิดหนึ่ง เป็นโรคข้ออักเสบ ที่มีสาเหตุจาก ร่างกายของผู้ป่วยมีกรดยูริกสูงผิดปกติในเลือด ซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลานาน จนตัวกรดยูริกที่สะสมมานานนั้น ตกตระกอน ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณข้อพับต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากกว่า […]