fbpx

Author Archives: jojho jojho

โรคเก๊าท์ มีโอกาสไตวาย หรือไม่ ?

      โดยทั่วไปแล้ว โรคไต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเก๊าท์ แต่อย่างไรก็ตาม โรคเก๊าท์ ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคไตได้เช่นกัน เพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการกรองกรดยูริค โรคทั้งสองนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกัน       1 ใน 10 ของผู้ที่เป็นโรคไต จะเป็นโรคเก๊าท์ด้วย ในขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคเก๊าท์ก็มีโอกาสเป็นโรคไตมากขึ้น และผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ แต่ไม่ควบคุมให้เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อไต ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น และอาจจะนำไปสู่อาการไตวาย และอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้อีก โรคไต นำไปสู่การเป็นโรคเก๊าท์       ผู้ที่เป็นโรคไตนั้น การทำงานของไตจะไม่ดีเท่ากับคนปกติ ไตจะไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้ดีพอ กรดยูริคก็นับว่าเป็นของเสียที่มีอยู่ในเลือด แต่เมื่อไตทำงานได้ไม่เต็มที่ก็ไม่สามารถกรองกรดยูริคออกไปได้เท่าที่ควร เมื่อร่างกายมีกรดยูริคสะสมอยู่มากเป็นเวลานาน ก็จตะเกิดเป็นโรคเก๊าท์ขึ้น       ผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ในระยะแรกนั้น ส่วนมากจะไม่รู้ตัว แต่เมื่อเป็นขึ้นมา นั่นก็นับเป็นสัณญาณเตือนของการเป็นโรคไตด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการักษา โรคเก๊าท์ นำไปสู่การเป็นโรคไตวายได้       เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มแพทย์และผู้เเชี่ยวชาญว่า […]