fbpx

กรดยูริกสูงเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

สาเหตุส่วนมากของการเกิดภาวะกรดยูริกในเลือดที่มีปริมาณสูง เกิดมาจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ ที่สำคัญ นั่นก็คือ

  • การที่ร่างกายเราสร้างกรดยูริกเพิ่มปริมาณมากขึ้นจากปกติ
  • การขับกรดยูริกออกทางไตในปริมาณที่ต่ำกว่าปกติ

 

ซึ่ง 2 สาเหตุนี้อาจจะเกิดมาจากความบกพร่องของกลุ่มโปรตีนที่ขนส่งยูเรตหลาย ๆ ชนิด ซึ่งจะทำหน้าที่ในการควบคุมการดูดซึมกลับร่วมทั้งการขับออกของยูเรตที่ไต หรือการที่ร่างกายได้รับยาบางชนิดซึ่งจะมีผลในการยับยั้งการขับกรดยูริกออกจากร่างกาย ตัวอย่างเช่น  ยาแอสไพริน, ยาขับปัสสาวะบางชนิด เช่น loop diuretics เป็นต้น หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุทั้งสองปัจจัยร่วมกัน

 

โดยส่วนใหญ่เกิดมาจากร่างกายสร้างขึ้นเองจะคิดเป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 เกิดมาจากร่างกายที่มีการสร้างกรดยูริกมากกว่าปกติ  ประมาณ 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% มาจากการรับประทานอาหารที่มีสาร “พิวรีน”สูง เมื่อเราทานเข้าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นกรดยูริกได้ เช่น เครื่องในสัตว์, ปลาดุก, กุ้ง, ไก่, ชะอม, กระถิน, อาหารทะเล, เนื้อแดง, สัตว์ปีก และยีสต์ เป็นต้น ซึ่งสารพิวรีนนี้จะเปลี่ยนไปกลายเป็นกรดยูริกในเลือดแทน ทำให้มีระดับของกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ เพราะการที่ร่างกายของคนเรามีกรดยูริกอยู่ในเลือดสูงมากกว่าปกติทั่วไปนั้น เกิดจากการสะสมมานานจนทำให้กรดยูริกที่อยู่ในเลือดเกิดการตกตระกอนอยู่ตามบริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของเราอาจจะต้องใช้เวลาถึง 10 ปี กว่าที่อาการจะแสดงออกมาตามข้ออักเสบ, ปวด, บวม และแดงร้อนตรงบริเวณข้อ ถ้าหากว่ากรดยูริกไปสะสมตามบริเวณผิวหนังก็จะทำให้เกิดมีปุ่มนูนขึ้นมาตามผิวหนัง  ฉะนั้นคนที่มีกรดยูริกในเลือดมากกว่าปกติ คุณควรที่จะงดอาหารประเภทที่มีสารพิวรีนสูง  รวมถึงจะต้องลดปริมาณการทานอาหารที่มีสารพิวรีนปานกลางด้วย เช่น

  1. การทานเนื้อแดงในปริมาณที่มาก จะทำให้กรดยูริกในเลือดมีระดับเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์
  2. เกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูง อาจจะทำให้เกิดการแทรกซ้อนที่บริเวณไต จะส่งผลทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังจากผลึกเกลือยูเรต หรือทำให้เกิดเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้
  3. ควรลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือว่างดดื่มสุรา โดยเฉพาะการดื่มเบียร์ ก็จะเป็นการช่วยรักษาภาวะกรดยูริกได้ โดยที่เราไม่ต้องใช้ยา

 

 

ดังนั้นการที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (Hyperuricemia) ถือว่าเป็นความผิดปกติที่เราสามารถพบได้บ่อยที่สุด โดยทางแพทย์จะกำหนดว่าเมื่อเรามีระดับของกรดยูริกอยู่ในเลือดสูงเกินปกติของการละลายของกรดยูริก (Monosodium urate) คือระดับ 6.8 มก./ดล. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ถือว่าเรามีภาวะกรดยูริกที่สูงมาก ฉะนั้นการหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่มีสารพิวรีนสูงจะเป็นการช่วยลดกรดยูริกดีที่สุด

 

ช่องทางติดต่อ

“คลินิกกระดูกและข้อ หมอสุทธิ์”

โทร : 061-010-6396
LINE : @drsuttclinic (อย่าลืมใส่ @)
Facebook : คลินิกกระดูกและข้อ หมอสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *