fbpx

หมอข้อเข่า : รักษาโรคข้อเข่ากับคุณหมอเฉพาะทางดีอย่างไร?

หมอข้อเข่า รักษาโรคข้อเข่ากับคุณหมอเฉพาะทางดีอย่างไร

เมื่อมีอาการเจ็บป่วย คนไข้จะนึกถึงหมอและต้องการได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะหายจากอาการไข้ โรคข้อเข่าก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน เมื่อมีอาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องข้อเข่า คนไข้จะอยากรู้ว่า อาการเป็นอย่างไร อยู่ในขั้นตอนไหน รักษาได้หรือไม่อย่างไร ต้องรักษานานเท่าไหร่ จะหายขาดหรือไม่ แม้กระทั่งจะปลอดภัยหรือไม่หากต้องการผ่าตัด ฉะนั้น คุณหมอที่คนไข้ต้องการจึงควรเป็นคุณหมอที่มีความรู้ความสามารถ ตอบและแก้ปัญหาได้อย่างหมดจด คุณหมอรักษาโรคข้อเข่าเฉพาะทางเท่านั้น

ทำไมต้องเป็นหมอเฉพาะทาง

       การเรียนเพื่อที่จะเป็นหมอนั้น ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 6 ปี แต่เมื่อเรียนจบมานั้นจะเป็นแพทย์เวชกรรมทั่วไป รักษาโรคทั่วไป แม้ว่าในระหว่างศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์หลากหลาย แต่ก็เป็นการเรียนแบบเรียนเพื่อให้มีความรู้กว้างๆ ในแต่ละเรื่อง หากต้องการเรียนรู้แบบเจาะลึก ต้องศึกษาต่อเจาะจงแต่ละสาขาที่สนใจ เพื่อจบออกมาเป็นหมอเฉพาะทาง

        ในส่วนของหมอที่เรียนจบแล้ว ต้องการเป็นหมอเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อจะต้องศึกษาเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 5 ปี และด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น การเรียนเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อยังมีการแยกย่อยลงไปอีก เเพทย์ออโธปิดิกส์ หรือหมอกระดูก ด้านเปลี่ยนข้อเข่าเเละสะโพก ด้านการบาดเจ็บทางการกีฬา ด้าน มือเเละจุลศัลยกรรม ด้าน กระดูกเด็ก ด้านกระดูกสันหลัง ด้าน เท้าเเละข้อเท้า ด้าน เนื้องอกเเละมะเร็งที่กระดูก

        จะเห็นได้ว่า การเรียนแพทย์เฉพาะทางนั้น แต่ละสาขาย่อยก็จะเจาะลึกเฉพาะด้านจริงๆ เพื่อฝึกแพทย์ให้เป็นแพทย์ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ การรู้แบบเจาะลึกด้านเดียวย่อมเข้าถึงความรู้ด้านนั้นๆ แบบละเอียดมากกว่า การเรียนรู้หลายๆ ด้านด้วยเวลาที่เท่ากัน รู้หลายเรื่องแบบกว้างๆ กับรู้เรื่องเดียวอย่างละเอียดย่อมมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

สาเหตุและอาการของโรคข้อเข่า

แพทย์เฉพาะทางที่เป็นหมอกระดูกด้านเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพก หรือหมอข้อเข่านั้นคือหนึ่งในหมอเฉพาะทางที่ศึกษาในเรื่องโรคข้อเข่า ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมจากสาเหตุต่างๆ เช่น กระดูกอ่อนที่มีหน้าที่ในการป้องกันซัพพอร์ตแรงกระแทกภายในข้อเข่าเสื่อม จนทำให้กระดูกข้อเข่าที่ไม่มีตัวกั้นเสียดสีกันเอง ที่ทำให้เจ็บทุกการขยับ เคลื่อนไหว ข้อเข่าอักเสบ ปวดข้อเข่า ทั้งค่อยเป็นค่อยไปและเฉียบพลัน ซึ่งอาการที่เป็นปัญหาของข้อเข่านั้น มีด้วยกันหลายสาเหตุ คือ

1. เกิดจากเอ็นอักเสบ มีอาการตึงและบวม รวมถึงอาการปวดบริเวณข้อเข่า

2. มีสาเหตุจากเอ็นฉีกขาด

3.ข้อเข่าเสื่อม ที่ยิ่งทิ้งไว้นานจะยิ่งเสื่อมลงเรื่อยๆ ได้

4. หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด 

5. เกาต์

6. ถุงน้ำข้อเข่าอักเสบ 

7. ข้อเข่าติดเชื้อ 

8. กระดูกแตกร้าว 

        จะเห็นได้ว่า อาการที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านั้น มีต้นเหตุหลากหลายมาก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญก่อนจะทำการรักษาก็คือ การวินิจฉัยและตรวจให้พบว่า อาการเจ็บปวดของคนไข้เกิดจากสาเหตุอะไร

รักษาโรคข้อเข่ากับคุณหมอเฉพาะทางดีอย่างไร

        เพราะข้อเข่าของคนเรามีอยู่ชุดเดียว และมีส่วนสำคัญต่ออิริยาบถของร่างกายตั้งแต่การเดิน การย่อ การนั่ง ล้วนต้องมีข้อเข่าเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น หากเกิดอะไรขึ้นจนต้องมีการสูญเสียส่วนของข้อเข่าไปอย่างถาวร แม้ว่าจะมีวิวัฒนาการสมัยใหม่ทำข้อเข่าเทียมได้ก็จริง แต่ก็ไม่เหมือนข้อเข่าที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ การรักษากับคุณหมอเฉพาะทางด้านข้อเข่าจึงมีข้อดีตั้งแต่

        1. สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วกว่าแพทย์ทั่วไป

        2. รู้สาเหตุเร็ว โรคไม่ทันลุกลาม รักษาได้ง่ายและมีความเสี่ยงน้อยกว่าเสียเวลาหาสาเหตุนานๆ

        3. ข้อเข่าเป็นอวัยวะที่สำคัญ ควรรักษาให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้นาน ฝากให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแล เป็นน้อยก็หาย เป็นมากก็บรรเทาให้เบาบางลงตามลำดับ

        4. ได้รักษาตามขั้นตอนเหมาะกับโรคตามสมควร ไม่ต่ำกว่าที่ควรแก้ไขหรือผิดพลาดเกินขอบเขตและความชำนาญเฉพาะทางนั้นสร้างความปลอดภัยขั้นสูงแม้ต้องมีการผ่าตัด หลังผ่าตัดกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมตามเวลาที่ควร ซึ่งการรักษาเป็นไปตามลำดับคือ

– อาจต้องเปลี่ยนการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลดการใช้งานข้อเข่า

– อาจต้องมีการลดน้ำหนักตัวลง เพราะยิ่งน้ำหนักตัวมากแรงกดก็ยิ่งมาก

– อาจรักษาด้วยยาก็บรรเทาอาการได้

– ฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการปวด อักเสบตามสมควร หรือฉีดน้ำยาไขข้อเทียม ฉีดน้ำหล่อลื่นผิวเข้าข้อ ยาที่ใช้ต้องถูกต้อง เหมาะสม ไร้สเตียรอยด์ที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เป็นต้น

– การผ่าตัด หรือใส่ข้อเข่าเทียม หากจำเป็น

ซึ่งทั้งหมดหากอยู่ภายใต้การวินิจฉัยดูแลของหมอข้อเข่าที่มีความชำนาญเฉพาะทาง คนไข้จะปลอดภัย ภายใต้การเลือกรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุด

อนึ่ง ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เดินได้ ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักตัวมาตลอด การดูแลและถนอมการใช้งานได้นานสามารถทำได้ตั้งแต่การวางอิริยาบถในชีวิตประจำวัน กินอาหารบำรุงให้กระดูกแข็งแรง ออกกำลังกาย เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ไม่ฝืนใช้งานข้อเข่าหนักๆ ควรนั่งเก้าอี้มากกว่านั่งพื้นที่ต้องงอเข่านานๆ เป็นต้น แต่ถ้ามีเหตุเกี่ยวกับข้อเข่าก็ควรเลือกรักษากับคุณหมอเฉพาะทางดีที่สุด ไม่เสี่ยง ไม่อันตราย ไม่เสียหายเกินกว่าที่ควรจะเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *