fbpx

Tag Archives: โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนเกิดจากอะไร

โรคกระดูกพรุน

          โรคกระดูกพรุน เป็นโรคกระดูกชนิดหนึ่งที่กระดูกเริ่มเสื่อมสภาพลง เนื่องจากการขาดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในกระดูก โดยโรคนี้จะไม่ทำให้เจ็บปวดนอกจากกระดูกแตกหรือหักเท่านั้น จะพบได้บ่อยที่บริเวณกระดูกสันหลัง, สะโพก หรือที่บริเวณข้อมือ รวมทั้งยังสามารถเกิดขึ้นได้กับกระดูกบริเวณส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) คือ โรคที่มีความหนาแน่นและมวลของกระดูกลดน้อยลงจนทำให้กระดูกเสื่อม, เปราะบาง, ผิดรูป และมีโอกาสที่จะแตกหักได้ง่าย ผู้ป่วยบางท่านกระดูกพรุนมีผลทำให้ส่วนสูงลดลง เนื่องจากว่ามวลกระดูกผุกร่อน ผลจากโรคกระดูกพรุน คือจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก เนื่องจากกระดูของเราสามารถรับน้ำหนัก, แรงกระแทก หรือแรงกดได้ลดลง สาเหตุกระดูกพรุนเกิดจากอะไร           โรคกระดูกพรุนเกิดมาจากการทำงานที่ไม่สมดุลของเซลล์กระดูกทั้ง 2 ชนิด จึงทำให้กระดูกมีการสลายมากกว่าที่จะสร้างกระดูกเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณแคลเซียมในร่างกายมีไม่เพียงพอต่อกระบวนการสร้างกระดูก หรืออาจจะมีความผิดปกติของเซลล์กระดูก และโรคกระดูกพรุนส่วนมากที่พบบ่อยที่สุดเกิดมาจากการสูญเสียฮอร์โมนของเพศหญิง  เนื่องจากหมดประจำเดือน โดยจะพบว่า 25% ของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะเป็นโรคกระดูกพรุน รวมไปถึงผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเร็ว หรือได้ผ่านการผ่าตัดรังไข่ทิ้งก่อนอายุ 45 ปี ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนได้มากที่สุด นอกจากนี้ก็พบว่าอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกัน โดยประมาณหลังอายุ 50 ปีไปแล้ว กระดูกของเราก็จะบางลงทุกปี  นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ อย่างเช่น คนที่มีประวัติของครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน ร่างกายขาดวิตามินดีหรือว่าขาดแคลเซียม, การดื่มสุรา, […]