fbpx

Tag Archives: เอ็นหัวเข่าอักเสบ

เอ็นหัวเข่าอักเสบเกิดจากอะไร ?

           เอ็นหัวเข่าอักเสบ คือ จะมีอาการปวดตรงบริเวณเข่าข้อพับ  ซึ่งเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักของร่างกาย เอ็นหัวเข่าเป็นส่วนที่ช่วยยึดกล้ามเนื้อเข้ากับกระดูก อาการเอ็นหัวเข่าอักเสบนั้นมักจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บบ่อย ๆ เช่น หัวเข่ากระแทกกับพื้น, ชนขอบโต๊ะ, เป็นต้น ทำให้เกิดเอ็นหัวเข่าอักเสบได้ และสามารถเกิดกับทุกช่วงวัย แต่ส่วนมากมักจะมีกลุ่มเสี่ยงกับผู้สูงอายุ คนที่มีน้ำหนักที่มากเกินไป และนักกีฬาที่ใช้กำลังขาและเข่าเป็นส่วนมาก เอ็นหัวเข่าอักเสบเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะหรือสภาวะของอาการ ดังนั้น หากเกิดอาการปวด ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาดูแลที่ตรงจุด แต่หากเกิดจากสาเหตุที่ไม่รุนแรงมาก เช่น หัวเข่าฟกช้ำธรรมดาอาจดูแลรักษาด้วยตนเองเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัย เนื่องจากเข่าเป็นฐานรองรับน้ำหนักของร่างกายและยังช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหว ในการทำกิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจำวัน ทั้งเดิน, วิ่ง, นั่งขัดสมาธิ, การเล่นกีฬาทุกชนิด เป็นต้น สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกเพศ ทุกวัย ถ้าหากอาการไม่รุนแรงสามารถรักษาเองได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าอาการรุนแรงต้องไปพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกวิธี            กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเอ็นหัวเข่าอักเสบมากที่สุด คือ กลุ่มที่ชอบการทำกิจกรรมหนักๆ และเน้นบริเวณเข่าเป็นหลัก เช่นการวิ่ง การยกน้ำหนัก จะส่งผลให้เอ็นหัวเข่าอักเสบได้ เพราะหัวเข่าจะทำหน้าที่รับน้ำหนัก  และผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่กำหนดของสัดส่วน ทั้งนี้ การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ ดังนั้น หากเกิดอาการปวด ควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาให้ตรงจุด แต่หากเกิดจากสาเหตุที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาเองเบื้องต้นได้ […]