fbpx

Tag Archives: เอ็นข้อมืออักเสบ

เอ็นข้อมืออักเสบเกิดจากอะไร

เอ็นข้อมืออักเสบ

เอ็นข้อมืออักเสบ (De quervain’s disease) คือ ลักษณะอาการเกิดจากเยื่อหุ้มเอ็นของเส้นเอ็นตรงบริเวณข้อมือ มีการกดทับของเส้นเอ็น ทำให้เกิดการหดตัวของเส้นเอ็นภายในตรงบริเวณข้อมือ ส่งผลให้เยื่อหุ้มเอ็นอักเสบและจะพบว่ามาจากการใช้งานที่บ่อย, ใช้งานไม่ถูกท่า โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้มือทำงานบ่อยๆ ซ้ำๆ และข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อเอ็นข้อมืออักเสบ มีดังนี้ คนทำงาน , คนที่นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ กลุ่มคนที่ใช้สมาร์ทโฟนทำงาน เป็นต้น โดยเกิดขึ้นได้บ่อยกับคนที่นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ ถ้าอาการไม่รุนแรงสามารถรักษาเองได้ที่บ้านเช่นทายา หรือทานยา แต่ถ้าหากบางกรณีที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นต้องไปพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรับการตรวจรักษาให้ถูกวิธี สาเหตุการเกิดเอ็นข้อมืออักเสบ เอ็นข้อมืออักเสบ มีสาเหตุมาจากการที่ข้อมือเราไปกระแทกกับวัตถุสิ่งของที่แข็ง หรือแม้แต่การใช้งานบริเวณข้อมือบ่อยมากเกินไปก็สามารถทำให้อักเสบได้ ส่วนมากจะพบในกลุ่มคนที่ใช้ข้อมือในการทำงานต่างๆ อย่างหนัก เช่น ทำงานบ้าน งานสวน และในกลุ่มแม่บ้าน หรือคนที่ทำอาชีพเป็นแม่บ้าน การทำความสะอาด จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นเอ็นข้อมืออักเสบมากกว่าคนอาชีพอื่นๆ และส่วนมากจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงหยิบจับทำนั้นทำนี้อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทำงานบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ชักผ้า หรือการเลี้ยงลูก ทำงานกับคอมพิวเตอร์ การวางมือในการพิมพ์งานไม่ถูกต้อง คนที่ใช้สมาร์ทโฟนทำงานแทนคอมพิวเตอร์ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ […]