fbpx

Tag Archives: นิ้วล็อก

พฤติกรรมแบบไหนเสี่ยงนิ้วล็อก

พฤติกรรมแบบไหนเสี่ยงนิ้วล็อก

นิ้วล็อค คืออาการในลักษณะที่เมื่องอนิ้วแล้ว ไม่สามารถยืดออกมา หรือเหยียดให้ตรงได้ง่าย เกิดจากการที่ปลอกเอ็นที่นิ้วมือนั้นเกิดการอักเสบ และหนาตัวขึ้น ทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อด้านในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติ อาการนิ้วล็อคนี้ อาจจะเกิดขึ้นกับนิ้วใดนิ้วหนึ่ง หรือเกิดขึ้นกับหลาย ๆ นิ้ว ทั้งสองมือเลยก็ได้ และโดยมากนิ้วจะล็อกเมื่อมีการออกแรงทำการบางอย่าง และเมื่อเกิดนิ้วล็อคขึ้นมา จะมีอาการดังนี้ – มีเสียงดังเมื่อต้องยืด หรืองอนิ้ว – มีอาการนิ้วแข็ง มีอาการตึงและนูนบริเวณโคนนิ้วที่ล็อค – เมื่อยืดนิ้วกะทันหัน นิ้วจะล็อค และเมื่องอนิ้ว นิ้วก็จะล็อคและไม่สามารถเหยียดหรือยืดออกมาได้ง่าย ๆ ทั้งนี้เมื่อเกิดอาการดังกล่าว คนไข้มักจะสามารถใช้มืออีกข้างยืดนิ้วออกมาเองได้ แต่หากอาการรุนแรง เกิดการปวด ฝืด ชา มีการอักเสบของข้อต่อนิ้ว ควรจะต้องพบแพทย์ส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการนิ้วล็อคแบ่งเป็น 2 อย่างคือ พฤติกรรม และโรคประจำตัว พฤติกรรมที่นับว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ้วล็อค ได้แก่ การที่ต้องยกของหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน และการประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงมือ อย่างเช่น การตัดต้นไม้ พนักงานโรงงาน นักดนตรี และผู้ใช้แรงงานเป็นต้น ส่วนโรคประจำตัวที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ้วล็อคมากขึ้น ได้แก่ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าต์ โรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท […]