fbpx

Tag Archives: คอร์สควบคุมน้ำหนัก

ความอ้วนส่งผลร้ายต่อร่างกายอย่างไร

ความอ้วน หรือผู้เป็นโรคอ้วน หมายถึงผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินไป มีไขมันในร่างกายมากเกินไป ปัจจุบันพบว่า มีผู้เป็นโรคอ้วนมากขึ้น รวมถึงเด็ก ๆ ในช่วงอายุ 10-11 ปี ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่มากเกินไป กันมากขึ้น แค่ไหนถึงเรียกว่าอ้วน โดยหลัก ๆ แล้วเราจะดูจากค่า BMI หรือ ดัชนีมวลกาย ซึ่งคำนวณจากน้ำหนัก และความส่วนสูง สำหรับผู้ใหญ่ หากคำนวณค่า BMI ออกมา จะบอกได้ดังนี้ 1. ค่า BMI อยู่ในช่วง 18.5-24.9 จัดว่ามีน้ำหนักที่เหมาะสม 2.ค่า BMI อยู่ในช่วง 25-29.9 จัดว่ามีน้ำหนักมากกว่าปกติ 3.ค่า BMI อยู่ในช่วง 30-39.9 จัดว่าอ้วน 4.ค่า BMI อยู่ในช่วง 40 ขึ้นไป จัดว่าอ้วนมาก ค่า BMI นี้จึงเป็นสิ่งที่จะมาระบุว่า น้ำหนักของเรานั้น จัดอยู่ในกลุ่มใด นอกจากนี้อาจจะมีการวัดเอวร่วมด้วย […]