fbpx

โรคเกาต์กับเกาต์เทียม ต่างกันอย่างไร

โรคเกาต์กับเกาต์เทียม ต่างกันอย่างไร

 

 โรคเกาต์ (gout) กับเกาต์เทียม (pseudogout) เป็นอีกชนิดหนึ่งของโรคข้ออักเสบ (inflammatory arthritis diseases) ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ส่วนมากจะพบได้บ่อยที่สุดกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีสาเหตุจากผลึกเกลือ (crystal-induced arthritis) ที่ก่อให้เกิดอาการปวด, บวม, ร้อนแดง ที่ตรงบริเวณข้อของร่างกาย โดยเมื่อหากพิจารณาจากอาการปวดแล้วอาจจะไม่สามารถแยกชนิดของโรคได้เลย แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองโรคมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นหากวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้การรักษาไม่ถูกต้องตามไปด้วย ซึ่งโรคเกาต์ และเกาต์เทียม เป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดบริเวณกระดูกและข้อ ส่งผลทำให้การเดิน และการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก อีกทั้งในผู้สูงอายุบางท่าน เมื่อเป็นโรคนี้แล้ว อาจจะปวดจนไม่สามารถเดินได้อีกด้วย ด้วยความห่วงใยเราจึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้อ่านให้มาทำความรู้จักกับโรคเกาต์กับเกาต์เทียมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  และยังเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้โรคที่แสนทรมานนี้มาเกิดขึ้นกับตัวคุณ และคนที่คุณรักได้อีกด้วย

โรคเกาต์กับเกาต์เทียม ต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจจะสับสนระหว่างโรคเกาต์กับเกาต์เทียม ว่าเป็นโรคเดียวกันหรือไม่  มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  มีวิธีสังเกตดังนี้ค่ะ

โรคเกาต์กับเกาต์เทียม มีสาเหตุมาจากการเกิดที่แตกต่างกัน โดยโรคเกาต์จะเกิดมาจากการสะสมของยูริกจนกลายเป็นตะกอนตรงบริเวณข้อและตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ส่วนเกาต์เทียมจะเกิดมาจากการสะสมตะกอนของแคลเซียมไพโรฟอสเฟตดีไฮเดรท (calcium pyrophosphate dehydrate : CPPD) ตรงบริเวณเนื้อเยื่อรอบ ๆ ข้อใหญ่ ๆ อย่างเช่น หัวเข่า เป็นต้น

อาการของโรค

โรคเกาต์กับเกาต์เทียม จะมีอาการปวด และการอักเสบเหมือนกัน แต่โรคเกาต์จะมีอาการปวดและอักเสบตรงบริเวณข้ออย่างรุนแรง และฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นตรงบริเวณหัวแม่เท้า, ข้อนิ้วมือ และข้อนิ้วเท้า แต่เกาต์เทียมมักจะมีอาการปวดตรงบริเวณข้อใหญ่ ๆ เช่น หัวเข่า, ข้อเข่า, ข้อมือ และข้อไหล่เท่านั้น

การรักษาโรคเกาต์กับเกาต์เทียม

โรคเกาต์สามารถที่จะรักษาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทานอาหารของเรา โดยอาจจะไม่ต้องรักษาด้วยยา  แต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะไม่มีผลอะไรกับเกาต์เทียม เพราะว่าเกาต์เทียมไม่ได้เกิดมาจากการทานอาหารที่มีพิวรีนสูง แต่ว่าเกิดมาจากกรรมพันธุและโรคที่เราเป็นอยู่  ในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาเกาต์เทียมให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถที่จะควบคุมอาการไม่ให้เจ็บปวดไปมากกว่านี้ได้ ด้วยการทานยาตามที่แพทย์สั่ง