fbpx

โรคเก๊าท์ มีโอกาสไตวาย หรือไม่ ?

      โดยทั่วไปแล้ว โรคไต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเก๊าท์ แต่อย่างไรก็ตาม โรคเก๊าท์ ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคไตได้เช่นกัน เพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการกรองกรดยูริค โรคทั้งสองนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกัน

      1 ใน 10 ของผู้ที่เป็นโรคไต จะเป็นโรคเก๊าท์ด้วย ในขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคเก๊าท์ก็มีโอกาสเป็นโรคไตมากขึ้น และผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ แต่ไม่ควบคุมให้เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อไต ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น และอาจจะนำไปสู่อาการไตวาย และอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้อีก

โรคไต นำไปสู่การเป็นโรคเก๊าท์

      ผู้ที่เป็นโรคไตนั้น การทำงานของไตจะไม่ดีเท่ากับคนปกติ ไตจะไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้ดีพอ กรดยูริคก็นับว่าเป็นของเสียที่มีอยู่ในเลือด แต่เมื่อไตทำงานได้ไม่เต็มที่ก็ไม่สามารถกรองกรดยูริคออกไปได้เท่าที่ควร เมื่อร่างกายมีกรดยูริคสะสมอยู่มากเป็นเวลานาน ก็จตะเกิดเป็นโรคเก๊าท์ขึ้น

      ผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ในระยะแรกนั้น ส่วนมากจะไม่รู้ตัว แต่เมื่อเป็นขึ้นมา นั่นก็นับเป็นสัณญาณเตือนของการเป็นโรคไตด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการักษา

โรคเก๊าท์ นำไปสู่การเป็นโรคไตวายได้

      เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มแพทย์และผู้เเชี่ยวชาญว่า การเป็นโรคเก๊าท์อาจจะส่งผลให้เป็นโรคไตตามมา และอาจจะนำไปสู่ภาวะไตวายได้ในอนาคตหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา หรือควบคุมโรคอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดบางอย่าง ที่ผู้ป่วยโรคเก๊าท์รับประทานเมื่ออาการของโรคกำเริบ ก็ส่งผลกระทบต่อไต ดังนั้น การใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคนี้ ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

      หากผู้ป่วยโรคเก๊าท์ มีอาการของโรคไตแล้ว การรักษาจะยากมากขึ้น เพราะไม่สามารถใช้ยาบางชนิดได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรจะต้องทราบข้อเท็จจริงต่อไปนี้ เพื่อที่จะควบคุมโรค และทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

  • ต้องควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
  • ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
  • ควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้มากจนเกินไป
  • รับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • ลดการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีน จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารที่มีน้ำตาลฟรุ๊กโตสสูง รวมทั้งอาหารที่มีน้ำตาลสูง
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ครั้งละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง