fbpx

ปวดเกาต์ ซื้อยาเองได้หรือไม่?

ปวดเกาต์ ซื้อยาเองได้หรือไม่

    โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบที่มีอาการปวดเรื้อรังอีกชนิดหนึ่ง ถือว่าเป็นโรคเก่าแก่ที่สุดอีกโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ และยังเป็นโรคข้ออักเสบที่เป็นปัญหาสำคัญในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งการเกิดของโรคเกาต์ที่สูงขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากมาตรฐานของอาหาร และสภาวะทางโภชนาการที่เกินความพอดีในยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น อย่างเช่น การทานอาหารที่มีจำพวกสารพิวรีนสูงมาก หรือว่าพืชผัก ผลไม้หรือแม้แต่น้ำผลไม้บางชนิด หรือ ว่าพวกแอลกอฮอล์ ก็จะมีส่วนไปกระตุ้นการสร้างกรดยูริกขึ้นในร่างกาย ซึ่งถ้าหากกินเข้าไปมาก ๆ ก็ทำให้มีกรดยูริกอยู่ในร่างกายสูงได้เช่นกัน และสิ่งที่น่ากลัวของโรคเกาต์ ก็คือ เกิดภาวะแทรกซ้อน คนป่วยโรคเกาต์ที่ไม่ทำการดูแลรักษาอย่างให้ถูกต้องในระยะแรกจะทำให้เข้าสู่ระยะข้ออักเสบชนิดเรื้อรังหลายข้อ มีการไปทำลายข้อทำให้เกิดความผิดรูปและพิการ นอกจากนี้ยังพบก้อนโทฟัสที่ผิวหนัง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผลึกเกลือยูเรต อาจจะทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ และโรคไตวายเรื้อรัง ฉะนั้นการรักษาโรคเกาต์ในระยะข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันต้องใช้ยาต้านการอักเสบจนกว่าข้ออักเสบจะหายสนิทแล้วถึงจะพิจารณาให้ทำการรักษาในระยะยาว คือ การลดหรือแก้ไขปัจจัยที่เสี่ยงต่อโรคเกาต์และการใช้ยาช่วยลดกรดยูริกในเลือดของคนป่วยโรคเกาต์มักจะมีโรคร่วมด้วย เช่น มีภาวะอ้วนลงพุง, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน เพราะฉะนั้นคนป่วยโรคเกาต์จึงควรจะได้รับการตรวจหาโรคเพื่อที่จะได้แก้ไขและให้การรักษาไปพร้อม ๆ กันคนป่วยโรคเกาต์ควรจะมีความรู้ถึงการปฏิบัติตัวให้อย่างถูกต้อง และรู้จักหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งประเภทของอาหารที่จะช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการกำเริบของโรคเกาต์

 

ดังนั้นอาการของโรคเกาต์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดสามารถที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทุกเมื่อ เช่น เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะและท้ายที่สุด ก็คือ โรคไตวายเรื้อรัง  ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การรักษาโรคเกาต์ในระยะข้ออักเสบชนิดเฉียบพลัน คือ การใช้ยาต้านการอักเสบ จนกว่าข้ออักเสบจะหายสนิทแล้วถึงจะพิจารณาการรักษาในระยะยาว เช่น การลดหรือแก้ไขปัจจัยที่เสี่ยงต่อโรคเกาต์และการจะใช้ยาช่วยลดกรดยูริกในเลือดของคนป่วย โรคเกาต์มักจะมีโรคอื่นร่วม อย่างเช่น มีภาวะอ้วนลงพุง, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน การที่คนป่วยจะซื้อยามาทานเองนั้น อาจจะมีอาการแพ้ยาหรือทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เพราะฉะนั้นคนป่วยโรคเกาต์จึงไม่ควรที่จะซื้อยามาทานเองเพราะจะเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้

 

ช่องทางติดต่อ

“คลินิกกระดูกและข้อ หมอสุทธิ์”

โทร : 061-010-6396
LINE : @drsuttclinic (อย่าลืมใส่ @)
Facebook : คลินิกกระดูกและข้อ หมอสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *