fbpx

สัญญาณเตือนที่ต้องระวัง! “โรคเกาต์”

สัญญาณเตือนโรคเกาต์

             โรคเกาต์ เป็น โรคที่เกิดมาจากการสะสมของกรดยูริกที่อยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้ผลึกยูเรตตกตะกอนตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณข้อ, ไต และบริเวณผิวหนัง ซึ่งเมื่อผลึกยูเรตมีการตกตะกอนตามบริเวณข้อ ก็สามารถจะทำให้เกิดภาวะข้ออักเสบได้อย่างฉับพลัน คนไข้จะมีอาการปวด, บวม, แดงร้อนที่บริเวณข้อ

สาเหตุเกิดมาจากที่ร่างกายสร้างกรดยูริกในปริมาณที่มากกว่าในการขับออก กรดยูริกเป็นผลจากการสลายของสารพิวรีนที่มีสะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสารพันธุกรรมที่ทางการแพทย์จะเรียกว่า กรดนิวคลีอิก โดยที่กรดยูริกในร่างกายส่วนใหญ่นั้นจะเกิดมาจากกระบวนการนี้ โดยที่ร่างกายของเรามีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการในการย่อยสลายของสารพิวรีนทำงานเกิดความผิดปกติขึ้น จึงทำให้เกิดเป็นกรดยูริกที่สูงตามมา โรคเกาต์จะมีอาการปวด, บวมแดง และร้อนตรงบริเวณข้ออย่างเฉียบพลันทันทีทันใด โดยมักจะเริ่มจากข้อตรงบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้า อาการเกาต์สามารถเกิดขึ้นกับข้ออื่น ๆ ได้ อย่างเช่น บริเวณข้อเท้า, ข้อเข่า และข้อมือ ซึ่งอาการที่เป็นก็จะเป็น ๆ หาย ๆ

ในช่วงระยะแรก โรคเกาต์ที่ไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ หรือดูแลได้อย่างถูกต้อง ยิ่งจะเกิดการอักเสบที่รุนแรงมากขึ้นทำให้คนป่วยมีอาการปวดถี่ขึ้นเรื่อย ๆ และจะนานมากขึ้นจนอาจจะกลายเป็นโรคข้ออักเสบชนิดเรื้อรัง  รวมถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ไม่สะดวกจากที่ภาวะข้อติด ซึ่งนั่นหมายถึงสัญญาณบ่งบอกว่าอาการของโรคมีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น ถ้าหากไม่ได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง อาจจะนำไปสู่อาการปวดที่เรื้อรังและสามารถสร้างความเสียหายให้กับข้อต่อได้ และอาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคไต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ และไตวายได้

ดังนั้นหากอาการของโรคเกาต์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักจะเกิดขึ้นแต่ในเวลากลางคืนบ่อยกว่าช่วงเวลากลางวันหรือว่าเวลาอื่น ๆ แต่จะอย่างไรก็ตามควรจะรีบไปพบแพทย์หากผู้ป่วยมีอาการ เช่น เป็นไข้ และปวดข้ออย่างรุนแรง จนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนขึ้น เพราะว่าอาการปวดข้ออาจจะทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าเป็นอาการของโรคข้ออื่น ๆ การที่ปล่อยให้โรคพัฒนาความรุนแรงขึ้นจะนำไปสู่โรคอื่น ๆ ได้

             ดังนั้นหากใครที่มีอาการตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น นั่นคือสัญญาณของ โรคเกาต์ อย่างแน่นอนให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารใหม่ควรจะหลีกเลี่ยง อาหารประเภทที่มีสารพิวรีนมากเกินไป อย่างเช่น สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ยอดผัก กุ้งเคยหรือกะปิ เป็นต้น

 

ช่องทางติดต่อ

“คลินิกกระดูกและข้อ หมอสุทธิ์”

โทร : 061-010-6396
LINE : @drsuttclinic (อย่าลืมใส่ @)
Facebook : คลินิกกระดูกและข้อ หมอสุทธิ์