แนะนำคลินิก

               คลินิกหมอสุทธิ์ เป็นคลินิกเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ศัลยกรรม โรคเก๊าท์ โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กับประสบการณ์การรักษากว่า 20 ปีของคุณหมอสุทธิ์  วิวัฒน์วงศ์วนา ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายคุณจะได้รับการรักษาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล

               คลินิกหมอสุทธิ์ เปิดให้บริการ ให้คำแนะนำและรักษาโรคเกี่ยวกับคลินิกเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ  คลินิก คลินิกโรคเก๊าท์ และบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนัก  เพราะเราเชื่อว่า

“การมีสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดของการมีชิวิต”

วิสัยทัศน์ :  คลินิกหมอสุทธิ์ คลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรคเก๊าท์เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ: ให้บริการด้านสุขภาพและให้การรักษาเฉพาะทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านและครอบครัว

เป้าหมาย:การมีสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่ลำค่าที่สุดของการมีชีวิต